Alfa og Omega

I Åb 22,13 siger en stemme: “Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.” – Men hvem er det “Jeg” der taler? Er det Gud, Jesus, eller en tredje person?

I perioden fra 1930 til 2009 skifter Jehovas vidner synspunkt på det spørgsmål en del gange, hvilket fremgår af tidslinjen.

Åb 22,13 er en af de tekster der har været åben for fortolkning, også uden for Jehovas vidner. Udfordringen opstår sandsynligvis fordi udtrykket “Alfa og Omega” tydeligvis bruges om Gud den Almægtige i 1,8. Omvendt er 22,12 noget Jesus tidligere har sagt i bogen (Åb 3,11).

Derved kommer teksten til at indgå i en samling af tekster, hvor det for det første er omdiskuteret hvem der tales om, og hvor det for det andet har konsekvenser for forståelsen af forholdet mellem Gud fader og Jesus.

[test]
1930
Alfa og Omega refererer til Jesus
1953
Alfa og Omega refererer til Jehova
1955
Alfa og Omega refererer til Jesus
1967
Alfa og Omega udtales af Jehova.
1978
Åb 22,12 refererer til Jesus
2009
Åb 22,13 refererer til Jehova

Klik på de enkelte afsnit på tidslinjen for at få kilder