Israels plads

Forståelsen af Israel har udviklet sig i bevægelsen. C.T. Russell fulgte i spørgsmålet en del af den eskatologiske strømning han selv delvist var rundet af. Den veneration man siden har set specielt i USA for Israel kan man også finde hos C.T. Russell.

I begyndelsen af Rutherfords periode viderefører han Russells syn på Israel. På et tdspunkt i 1920erne holder Rutherford en række radioforedrag med titlen “Jews returning to Palestine” omkring jødernes tilbagevenden til Israel. De udgives i 1925 som bogen “Comfort for the Jews”, hvor det indledningsvis siges, at Rutherford støter jødernes krav på landet.

Midt i 30erne begynder Rutherford at ændre synspunkt så jøderne ikke længere har plads i Guds frelsesplan.

[test]
1892
Under et ophold i Jerusalem skriver han i Vagttårnet, at han ville ønske, at han kunne deres sprog, så han kunne fortælle dem de glædelige nyheder.
1910
Russel holder en tale i "Brooklyn Academy of Music" om Israel. Israel har "primacy" i den guddommelige plan.
1923
Rutherford holder han et foredrag med temaet ”Israels genrejsning” i New York, og af referatet i The Golden Age fremgår det, at ”genrejsningen af Israel er en nødvendig del af Den kristne Guds program, Abraham, Isak, Jakob og alle de hellige profeters Gud”.
1925
Rutherford udgiver bogen Comfort for the Jews med en opfordring til kirken om at trøste Israel.
1934
Rutherford udgiver bogen Jehovah hvor de for første gang eksplicit siges, at jøderne ikke har en speciel plads i frelseshistorien
1946
Der er ingen sammenhæng mellem den israelske republik og Bibelens profetier om genrejsningen af Jehovas navn.
1955
Med ugivelsen af det andet bind af Let God be true, stod det ifølge Jehovas vidner klart, at tanken om tilbagevenden til Palæstina var plantet af Satan "Jehovas' ærkefjende"

Klik på de enkelte afsnit på tidslinjen for at få kilder