Rom 8:1

Bevægelsens bibeloversættelse – New World Translation – adskillder sig  på nogle punkter fra klassisk bibeloversættelse. Her er vi på nogle af dem

New World Translation

Dansk oversættelse 92

De der lever i samhørighed med Kristus, er altså ikke under fordømmelse,
Så er der da nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus

Der er flere udfordringer i denne oversættelse, men vi skal her kun se på den væsentligste. Nogle gange ligger det væsentlige i detaljen. I denne sammenhæng er det ordet “nu”. Det er hverken med i den nuværende eller den sidste af Jehovas vidners bibeloversættelse. Det interessante her er, at det lille “nu” – eller mangel på samme, afslører noget om, at man underbetoner frelsen som en nuværende virkelighed.