Det store stridsspørgsmål

Det store stridsspørgsmål fungerer i Jehovas vidners lære som det man kan kalde et fundamentalt lærepunkt. Fra dette punkt springer en række andre lærepunkter.[1]For skellet mellem grundlæggende lærepunkter og afledte lærepunkter se: Wright, N.T. The New Testament and the People of God Society for Promoting Christian Knowledge 1992 s.122ff Det har karakter af et fortolkningsprincip, hvorigennem Bibelen skal forstås.[2]”Hvis vi ikke forstår det store stridsspørgsmål mellem Jehova Gud og Satan, spørgsmålet om overhøjhed, kan vi ikke forstå Bibelen”  "Hvorfor kæmpe for at bevare sin retskaffenhed?", … Continue reading I løbet af 1930’erne sker der en forskydning fra genløsningen til det store stridsspørgsmål. [3] jf. "De retfærdiges sti bliver stadig mere oplyst", Vagttårnet 1/5 1982 s.18-22,20

Vigtigheden af spørgsmålet

Vigtigheden af spørgsmålet fremgår på flere måder. I 1998 udgiver man en artikel til unge, der handler om at indvie sig til Jehova. I den sammenhæng stilles læseren over for en række spørgsmål, der handler om at tage stilling i det store stridsspørgsmål: [4] "Unge der glæder Jehovas hjerte", Vagttårnet 1/8 1986 s.15-20 s.18

  • Har du gjort det?
  • Hvis ikke, hvad er da grunden?
  • Hvad er det der holder dig tilbage?
  • Er du gammel nok til at forstå det store stridsspørgsmål mellem Jehova og Satan?
  • Og ønsker du at glæde Jehovas hjerte?

Bemærk, at forståelsen af det store stridsspørgsmål er afgørende for at indvie sig.  Senere i samme artikel stilles der flere spørgsmål:[5]Dette siges i en kontekst, der handler om at indvie sig til og tjene Jehova.  "Unge der glæder Jehovas hjerte" s.18

  • Forstår du det store, universelle stridsspørgsmål?
  • Længes du efter at se vor store Skabers navn renset for al skændsel?

Rutherford skriver tilbage i 40’erne, at det store stridsspørgsmål er af større vigtighed end menneskets frelse;[6]” the great issue before all heaven and earth today is, Who is supreme? Who in fact and in right exercises the sovereignty over all the universe? Jehovah’s primary purpose is to settle … Continue reading

Definition

Det store stridsspørgsmål kan defineres på følgende måde: “Vi forstår, at det store stridsspørgsmål er hævdelsen af Jehovas retmæssige overhøjhed for al skabningen.”.[7] "Hvad er der at gøre ansigt til ansigt med verdens ende?", Vagttårnet 15/12 1951 s.379-383 s.382 I Paradiset blev spørgsmålet rejst første gang, og siden har historien handlet om det.[8] "Kristne vidner med et himmelsk statsborgerskab", Vagttårnet 1/7 1995 s.9-14 s.10 Pointen i spørgsmålet er ikke så meget om Jehova har magt til at herske over mennesket, men om han har moralsk ret til det.

Beretningen om Job handler også om det store stridsspørgsmål – selv om Job ikke kendte selve formuleringen. Ville Guds tjenere forblive loyale mod ham under prøver? (Job 1:9-12)  [9] "Hvorfor indrømme en fejl?", Vagttårnet 15/11 1993 s.28-29,29

Jesus – den loyale

Jesu gerning skal ses i lyset af dette store stridsspørgsmål. Hans opgave var at ophøje og rense sin fars navn, hvilket han gjorde ved at forblive loyal overfor ham. I Getsemane bad Jesus om styrke til at forblive loyal mod Jehova og til at gøre hans vilje. [10] "Hvad vi kan lære af Jesus’ tårer", Vagttårnet Januar 2022 s.14-19, s.18. Den store vægt, som Jesu loyalitet får, skal ses i sammenhæng med, at Jesus grundlæggende ses som modsætningen til Adam.

Afgørende for troen

Nogle år før hedder det i en kontekst om forfølgelse: “Som Jehovas indviede vidner ved vi at Satan ønsker at ødelægge vort forhold til den almægtige Gud. Ved Guds ufortjente godhed vil vi imidlertid ikke gå på kompromis med vor tro. Vi vil i stedet have det store stridsspørgsmål i tanke og på enhver måde søge at støtte Jehovas universelle suverænitet.”.[11] "Kristne holder ud under forfølgelse", Vagttårnet 1/8 1993 s.13-18,s. Det, der er værd at bemærke her, er at “have det store stridsspørgsmål i tanke” er modsætningen til “at gå på kompromis med vor tro”. Det viser, hvor integreret spørgsmålet er i bevægelsens teologi, og det får også betydning for forståelsen af forholdet mellem tro og gerning. Det viser sig nemlig, at måden man bruger “Det store stridsspørgsmål” på, i praksis ophæver den klassiske lutherske skelnen mellem tro og gerning. På den måde opstår der en nær sammenhæng mellem Jesu opgave og vores liv, idet både Jesu liv og den troendes liv har loyalitet som centrum.

Mission og de sidste tider

I 1981 sættes det store stridsspørgsmål ind i en missional sammenhæng: “Vi bør ønske at gøre folk bekendt med det store stridsspørgsmål angående Jehovas suveræne herredømme i universet”.[12] "Styrket til at tale Jehovas ord", Vagttårnet 15. Marts 1978 s.9-13 s.15  I samme artikel anlægges en eskatologisk vinkel, hvor det bliver tydeligt hvad der sker i genoprettelsen: “Afgørelsen af det store stridsspørgsmål om Jehovas universelle kongedømme vil ikke medføre andet end velsignelser for dem der elsker Jehova.”[13] "Styrket til at tale Jehovas ord" s.16.

En del år før har man også formuleret det på følgende måde: “Om meget kort tid vil der falde endelig dom i det store stridsspørgsmål angående Jehova Guds overhøjhed ved den højeste domstol i universet.” [14] "Om at leve i overensstemmelse med navnet", Vagttårnet 15. August 1950 s.251-257, s.252

I det lys giver det god mening, at man definerer en kristen som “En, der aflægger vidnesbyrd om Jehovas overhøjhed”. [15] "Om at leve i overensstemmelse med navnet", Vagttårnet 15. August 1950 s.251-257, s.252.

 

Noter

Noter
1 For skellet mellem grundlæggende lærepunkter og afledte lærepunkter se: Wright, N.T. The New Testament and the People of God Society for Promoting Christian Knowledge 1992 s.122ff
2 ”Hvis vi ikke forstår det store stridsspørgsmål mellem Jehova Gud og Satan, spørgsmålet om overhøjhed, kan vi ikke forstå Bibelen”  "Hvorfor kæmpe for at bevare sin retskaffenhed?", Vagttårnet 1/6 1953 s.165-167 s.166. Med en sådan formulering rykkes “Det store stridsspørgsmål” ind i centrum af Bibelen.
3 jf. "De retfærdiges sti bliver stadig mere oplyst", Vagttårnet 1/5 1982 s.18-22,20
4 "Unge der glæder Jehovas hjerte", Vagttårnet 1/8 1986 s.15-20 s.18
5 Dette siges i en kontekst, der handler om at indvie sig til og tjene Jehova.  "Unge der glæder Jehovas hjerte" s.18
6 ” the great issue before all heaven and earth today is, Who is supreme? Who in fact and in right exercises the sovereignty over all the universe? Jehovah’s primary purpose is to settle this issue, for it means the vindication of his universal sovereignty or domination.” Rutherford, J.F. Let God be true Watch Tower Bible and Tract Society 1946,s.29. I samme bog hedder det at ” His vindication is more important than the salvation of men.” Rutherford, J.F. Let God be true Watch Tower Bible and Tract Society 1946, s.32
7 "Hvad er der at gøre ansigt til ansigt med verdens ende?", Vagttårnet 15/12 1951 s.379-383 s.382
8 "Kristne vidner med et himmelsk statsborgerskab", Vagttårnet 1/7 1995 s.9-14 s.10
9 "Hvorfor indrømme en fejl?", Vagttårnet 15/11 1993 s.28-29,29
10 "Hvad vi kan lære af Jesus’ tårer", Vagttårnet Januar 2022 s.14-19, s.18
11 "Kristne holder ud under forfølgelse", Vagttårnet 1/8 1993 s.13-18,s.
12 "Styrket til at tale Jehovas ord", Vagttårnet 15. Marts 1978 s.9-13 s.15
13 "Styrket til at tale Jehovas ord" s.16
14, 15 "Om at leve i overensstemmelse med navnet", Vagttårnet 15. August 1950 s.251-257, s.252