Bibeltolkning

Der findes forskellige principper, som man kan se ligger til grund for den måde, Jehovas vidner fortolker Bibelen. Samtidig griber de ind i den måde bevægelsen overhoved praktiserer deres tro på. [1]Det følgende er med udgangspunkt i Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.220-239

 

Rationalisme

Tilgangen til Bibelen er præget af en stringent rationalisme. I første bind af Studier i Skriften skriver Russell, at den måde han vil fremstille Guds ord på, vil appellere til og blive accepteret af fornuften. Argumentet imod treenigheden er blandt andet, at den er uigennemtrængelig for fornuften. Sociologen Holden peger på, at rationalismen er en af de ting ved moderniteten, som bevægelsen har kunnet få gavn af.[2]Holden, Andrew Jehovah’s Witnesses: Portrait of a Contemporary Religious Movement Routledge 2002, s.62 Ligeledes peger han på at begrebet “at studere” fylder meget i bevægelsen, hvilket han igen ser som et barn af moderniteten.

 

Progressiv Åbenbaring

Bevægelsen har i mange år opereret med en progressiv åbenbaring. Her taler man dog ikke om en fremadskridende åbenbaring i Bibelen, men om en fremadskridende forståelse af denne åbenbaring. Dette er grundlaget for, at bevægelsen på den ene side kan hævde at være Guds talerør samtidig med, at den selv taler om, at bevægelsens teologi ændrer sig undervejs. Udgangspunktet er Ordsp 4,18.[3] "Jehovas teokratiske organisation i dag", Vagttårnet 15. Marts 1952 s.151-155 s.153, "Undgå unyttige spørgsmål", Vagttårnet 1. September 1962 s.405-407 s.407

Allegori

Allegorien som metode kommer til at få større betydning fra cirka 1930 og frem. Det gælder specielt i nogle af lignelserne.  Udfordringen er her hvordan man udgår vilkårlighed. I lignelsen om den rige mand og Lazarus har Lazarus været fortolket på fire forskellige måder.[4]Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.229. Udviklingen gælder også i forståelsen af løftene i det gamle testamente, som Russell – og i begyndelsen Rutherford – forstod som nogle der skulle opfyldes af det etniske Israel. Siden blev det til at de skal opfyldes i gruppen af 144000[5]Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.230f

 

Klassetolkninger

Nogle bibeltekster handler om de 144000, mens andre handler om den store hvide folk. Det har man nogle gange omtalt som forskellige “klasser”, omend det er en sprogbrug man er ved at bevæge sig væk fra. Det betyder at store dele af det nye testamente kun får indirekte betydning for de troende.

Noter

Noter
1 Det følgende er med udgangspunkt i Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.220-239
2 Holden, Andrew Jehovah’s Witnesses: Portrait of a Contemporary Religious Movement Routledge 2002, s.62
3 "Jehovas teokratiske organisation i dag", Vagttårnet 15. Marts 1952 s.151-155 s.153, "Undgå unyttige spørgsmål", Vagttårnet 1. September 1962 s.405-407 s.407
4 Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.229
5 Gruss, Edmond Charles Apostles of Denial Presbyterian and reformed publishing 1970 s.230f