144000 i Johannes Åbenbaring

Frelse hos Jehovas vidner kan dække over to forskellige ting. Der er nemlig to forskellige grupper af frelste. Den første gruppe skal være i himlen og den anden skal være på jorden.

Et af de elementer der illustrerer det tydeligst er deres forståelse af Johannes åbenbaring kapitel 7. [1]For en analyse af Jehovas vidners brug af Johannes Åbenbaring se: Gilmour, Michael J. "An Outsider’s Note on the Jehovah’s Witnesses’ Revelation: Its Grand Climax at Hand!", Journal of … Continue reading  Kapitlet falder i to dele, hvor Johannes først hører om 144000, der blive beseglet og dernæst s er han en stor hvid skare. Det er ofte blevet diskuteret, hvordan de to grupper forholder sig til hinanden. Der er to mulige tilgange: En er, at de to grupper refererer til den samme gruppe mennesker. Den anden er, at det er to forskellige grupper af mennesker.

Den første findes både i moderne læsning og ældre læsninger af bogen. Cachemailles kommentar fra 1911 er et eksempel på det første [2]Cachemaille The Visions Of Daniel And Of The Revelation Explained Seeley, Service & Co. 1911  205., hvor William March er et eksempel på det andet, da gruppen er den britiske nation. [3]Cumming, John Apocalyptic Sketches: Being a Condensed Exposition of the Views of the Most Eminent Writers upon the Prophecies of Revelation, Daniel, Isaiah, &c., Respecting the Second Coming of … Continue reading Cachemailles forståelse findes i moderne tid hos G.K. Beale.  I moderne tid findes den anden læsning hos for eksempel Robert L. Thomas fra The Master’s seminary, der i 1992 udgav en kommentar i to bind til Åbenbaringen. Han forstår dem som en speciel gruppe, der er sat til side med den specielle opgave at vidne for verden.[4]Thomas, Robert L. Revelation 1-7: An Exegetical Commentary Moody Press 1992 475  Gruppen består af jøder.[5]Thomas, Robert L. Revelation 1-7: An Exegetical Commentary 478.. Den udlægning kan spores tilbage til det 3. århundrede med Victorinus af Petovium (d.303/4).

På tronen og foran tronen

Russell følger sporet om, at de to grupper, Johannes her ser, er to forskellige grupper, og denne forståelse har fulgt bevægelsen lige siden og er blevet en hjørnesten i deres teologi. Opdelingen findes hos Russell og hos Rutherford. I Vagttårnet fra oktober 1878 skelner Russell mellem på den ene side ”the bride” og ”the overcomming church” som hersker med Jesus, og på den anden side ”den store skare” som er i verden. Skellet begrundes med, at der nogle der sidder på tronen og dem, der står foran tronen (s.36).

Den store skare kom ned på jorden

Forståelsen af den store hvide flok har varieret i bevægelsens historie frem til midten af 1930’erne. [6] Til det følgende se: Mason, Doug, “The Great Crowd before 1935 and after”, set 18. maj 2021, https://jwstudies.com/The_Great_Crowd_before_1935_and_since.pdf.. Udfordringen har så vidt jeg kan se været at definere de to grupper – de 144000 og den store skare – i forhold til hinanden. I 1880 forstår man det sådan, at den store gruppe er ”Found in adulterous union with the world”. [7] Paton, J.H. "Gathering to Christ", Zion's Watchtower November, 1880 s.2-4 4. Efterhånden når man frem til at der er fire frelste grupper: Den lille flok, den store skare, de gamle kæmper, den genoprettede menneskehed. [8]Paton, J.H. "Two classes in the church", Zion's Watchtower Febuar 1918 s.51-55 Fælles var at grupperne skulle være i himlen [9] Paton, J.H. "Covenant by Sacrifice", Zion’s Watch Tower 5 Oktober 1880 s.156  hvilket man fastholder ind i perioden med Rutherford. Samtidig er der en negativt antydning i det man siger at den store skare ” this great crowd fail to respond to the invitation to become the zealout witnesses for the Lord.”. [10]Rutherford, J.F. Light, book one International Bible Students Association Watch Tower Bible and Tract Society 1930, 92f. I 1932 placeres den store skare på jorden

Samtidig med denne placering skilles de klart fra gruppen af de 144.000, idet de får en ”mindre frelse” (Lesser salvation). Den består i, at de dog får åndelig natur, men ikke guddommelig natur. På linje hermed tales der om dem, som nogle der er urene på grund af kontakt med Babylon, og at de derfor må vaske deres klæder. [11]Paton, J.H. "Gathering to Christ", 3.   Fra 1927 og frem til 1931 tales der noget reserveret om denne gruppe.

Johannes Åbenbaring 7 og 14

I dag operere Jehovas vidner stadig med en todeling af frelsen. Til det følgende se: Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988

Noter

Noter
1 For en analyse af Jehovas vidners brug af Johannes Åbenbaring se: Gilmour, Michael J. "An Outsider’s Note on the Jehovah’s Witnesses’ Revelation: Its Grand Climax at Hand!", Journal of Religion & Society 8 2006 s.1-16 Gilmor peger på, at kommentaren gentagne gange laver en forbindelse mellem a] Johannes’ syner b) Udvalgte historiske begivenheder i det 20. århundrede c) Organisationens historie.
2 Cachemaille The Visions Of Daniel And Of The Revelation Explained Seeley, Service & Co. 1911  205.
3 Cumming, John Apocalyptic Sketches: Being a Condensed Exposition of the Views of the Most Eminent Writers upon the Prophecies of Revelation, Daniel, Isaiah, &c., Respecting the Second Coming of Our Lord with All His Saints at the First Resurrection William March, Galt 1860, 43.
4 Thomas, Robert L. Revelation 1-7: An Exegetical Commentary Moody Press 1992 475
5 Thomas, Robert L. Revelation 1-7: An Exegetical Commentary 478.
6 Til det følgende se: Mason, Doug, “The Great Crowd before 1935 and after”, set 18. maj 2021, https://jwstudies.com/The_Great_Crowd_before_1935_and_since.pdf.
7 Paton, J.H. "Gathering to Christ", Zion's Watchtower November, 1880 s.2-4 4
8 Paton, J.H. "Two classes in the church", Zion's Watchtower Febuar 1918 s.51-55
9 Paton, J.H. "Covenant by Sacrifice", Zion’s Watch Tower 5 Oktober 1880 s.156
10 Rutherford, J.F. Light, book one International Bible Students Association Watch Tower Bible and Tract Society 1930, 92f
11 Paton, J.H. "Gathering to Christ", 3.