Jesu opstandelse

På samme måde som Jesu inkarnation var en milepæl i hans jordeliv, var hans opstandelse. I opstandelsen fik han et legeme. [1]NWT oversætterlse af Fil 3,11 er at “11 så jeg, om overhovedet muligt, må få del i den tidlige opstandelse fra de døde”, og det vers henvises der til flere gange, når det handler om … Continue reading På den måde adskiller hans opstandelse fra tidligere opstandelser, der var fysiske. Når mennesker så ham efter opstandelsen var det fordi han materialiserede sig. På samme måde, som forståelsen af Jesu offer bliver rammen for inkarnationen, er den det også for opstandelsen. Hvis Jesus var opstået fysisk, kunne han ikke have ofret sig legeme ”en gang for alle” Russell har i det femte bind af studier i skriften et studie der hedder ”A Ransom for All”. Her anvender han to dogmatiske argumenter til at afvise, at Jesu opstandelse var fysisk.

Løsesum og natur

Først understreger han, at Jesu død ikke kunne udgøre en løsesum, hvis han fik sit legeme tilbage. Retfærdigheden ville ikke være sket fyldest. Derefter peger han på, at det for ham selv ville det betyde et evigt tab af den højere natur, han forlod for at løskøbe os mennesker.

Afvisningen af en fysisk opstandelse har først til en specifik sprogbrug; Jesu opstandelse omtales som en ”Himmelsk opstandelse”. [2] Indsigt i den Hellige skrift bd 2 , 468. Denne indebar en ”en højere livsform og en højere stilling end den han havde haft i himmelen før han kom til jorden”. Det betyder, at Jesus fik ”udødelighed og uforgængelighed”. [3] Indsigt i den Hellige skrift bd 2, 469.

Den himmelske opstandelse medfører et åndeligt legeme, der svarer til det, som englene har [4] "Hvordan bliver de døde oprejst?", Vagttårnet, Studieudgave December 2020 s.10 10. og er et legeme, der hører til liv i himlen [5] "Svar på bibelske spørgsmål", Vagttårnet November 2015 s.16 16., og er uforgængeligt. [6] "Jesu opstandelse — Dens betydning for os", Vagttårnet 15/11 2014 s.3-7 4. Jesus gik fra at have et legeme til at være en ånd, og hans opstandelse kommer til at danne forbillede for den gruppe, der skal oprejses til at herske i teokratiet i himlen. Derfor kan det siges om Jesu opstandelse at ”Dette ufattelige mirakel skal gentages 144.000 gange, idet Kristi legemes lemmer skal oprejses til udødelighed på samme måde.”. [7] "Opstandelsens mirakel", Vagttårnet 1. August 1954 s.229-232 s.231

I bind fem af Studier i Skriften hedder det: “Since the man Jesus was the ransom-price, given for the purchase of Adam and his race, it could not be that the man Jesus is the Second Adam, the new father of the race instead of Adam; for the man Jesus is dead, forever dead, and could not be a father or life-giver to the world.” (E455)

Den åndelige opstandelse er usynlig.

Grunden til at mennesker kunne se Jesus efter hans opstandelse var fordi han materialiserede sig. [8] "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet November 1975 s.503 503.Efter Jesu opstandelse var kan kun synlig via materialiseringer. Det samme er tilfældet med hans genkomst. Jesu genkomst blev ikke set af nogle, men vil gradvist erfaret gennem samfundsmæssige, politiske, sociale, moralske og religiøse ændringer. [9] Stevens, 96.

Opstandelse og personlighed

Hvis himmelsk opstandelse sker uafhængigt af legemet, rejser det et spørgsmål om, hvad der udgør den menneskelige identitet, eller personligheden, og man kan måske hævde at ens forståelse af opstandelsen og ens forståelse af personlig identitet hænger sammen. [10]Moreland, James Peter Philosophical foundations for a Christian worldview InterVarsity Press 2003 301. Noget tyder på, at det bindeled Jehovas vidner finder mellem før og efter opstandelsen er hukommelsen kombineret med udseende, nedarvede træk og miljøpåvirkning. [11]“ Hvad vil det så sige at et menneske bliver oprejst? Det vil sige at vedkommende bliver bragt tilbage til livet som den samme person. Og hvad er det der gør et menneske til den person det er? Er … Continue reading Det er uklart præcis hvad der er kilden til denne forståelse. Det kan være  John Locke (1632-1704), eller John Polkinghorne (1930-2021);

Bibelske begrundelser

En af de tekster, der henvises til er 1 Pet 3,18, der i NWT oversættes ”Han blev slået ihjel som menneske, men gjort levende som en ånd”; Den tekst henviste Russell også selv til. Den anden vigtige tekst er fra 1 Kor 15,45 hvor Jesus beskrives som ”en ånd, der gør levende”. Endelig 1 Kor 15,50 hvor Paulus siger at ”kød og blod ikke skal arve Guds rige”.

Noter

Noter
1 NWT oversætterlse af Fil 3,11 er at “11 så jeg, om overhovedet muligt, må få del i den tidlige opstandelse fra de døde”, og det vers henvises der til flere gange, når det handler om åndelig opstandelse. "Får du ‘Mad i rette tid’?", Vagttårnet 15. august 2014 s.3-5. Den græske teskt siger: “11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν”. I "Why does the New World Translation at Philippians 3:11 have the word ‘earlier’? I do not find it in any other translation. Questions from readers", The Watchtower Januar 1962 s.736, 736 forsvares oversættelsen med at udtrykket “Basically, in Greek exanástasis means a getting up early in the morning, so it suggests earliness and therefore an earlier rising from the dead”, og kobles så til “den første opstandelse” i Åb 20,6. Argumentet hviler på at der findes to ord for opstandelse i NT: anástasis og exanástasis, hvor det sidste altså skulle betyde “tidlige opstandelse”. Udfordringen med den tolkning bliver at forklare hvorfor Jesu opstandelse i sætningen forinden, altså i Fil 3,10 omtales med anástasis.
2 Indsigt i den Hellige skrift bd 2 , 468.
3 Indsigt i den Hellige skrift bd 2, 469.
4 "Hvordan bliver de døde oprejst?", Vagttårnet, Studieudgave December 2020 s.10 10.
5 "Svar på bibelske spørgsmål", Vagttårnet November 2015 s.16 16.
6 "Jesu opstandelse — Dens betydning for os", Vagttårnet 15/11 2014 s.3-7 4.
7 "Opstandelsens mirakel", Vagttårnet 1. August 1954 s.229-232 s.231
8 "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet November 1975 s.503 503.
9 Stevens, 96.
10 Moreland, James Peter Philosophical foundations for a Christian worldview InterVarsity Press 2003 301.
11 “ Hvad vil det så sige at et menneske bliver oprejst? Det vil sige at vedkommende bliver bragt tilbage til livet som den samme person. Og hvad er det der gør et menneske til den person det er? Er det de kemiske stoffer hvoraf legemet består? Nej, det er det ikke, eftersom legemets molekyler hele tiden udskiftes med andre. Det der virkelig adskiller et menneske fra andre mennesker, er vedkommendes almindelige fysiske fremtoning, stemmen, personligheden, vedkommendes erfaring, mentale vækst og hukommelse. Når Jehova Gud, ved sin søn Jesus Kristus, oprejser en fra de døde, vil han åbenbart give dette menneske et legeme som har de samme træk som det tidligere legeme. Den opstandne vil have det samme fond af erindringer i sin hukommelse som han eller hun har samlet i sin levetid og vil være sig alle disse erindringer bevidst. Personen vil kunne genkende sig selv, og de som kendte vedkommende vil også gøre det.” Ts 171