1914 e.kr? – Eller Golgata?

Så langt jeg forstår både min Bibel og Jehovas vidner, sker der en forskydning i Jehovas vidners teologi. En  stor del af de ting, som det nye testamente knytter til Jesu død og opstandelse, knytter Jehovas vidner til 1914. I det følgende gennemgår jeg nogle eksempler:

 

Denne verdens fyrste skal jages ud (Joh 12,31)

I Joh 12,31 siger Jesus om Satan: “Nu skal denne verdens fyrste jages ud”. Det udsagn knytter Jehovas vidner til verdens ende (g95 22/6 s.5), og til perioden efter 1914 (Cf. kap 18 s.185 w88 15/9 “De skal vide at jeg er Jehova”). Dette er et meget godt eksempel på en af de grundlæggende problemer ved læren om 1914. Man skubber nogle af de udsagn, det nye testamente implicit eller eksplicit knytter til Jesu første komme. Udsagnet i Joh 12,31 bliver – sådan som Jehovas vidner bruger det – løsrevet totalt fra konteksten – hvilket det følgende viser. Den større sammenhæng er en samtale, der begynder tilbage i vers 20, der handler om, at Jesus skal dø.

 

v.27a To spørgsmål fra Jesus: “Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time?”

v,27b: Svaret fra Jesus: “Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time.”

v.28a: Bøn fra Jesus til faderen: “Fader, herliggør dit navn!”

v.28b: Svar fra himlen: Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.

 

v.29 Reaktion fra skaren

v.29a: Nogle sagde: Det var torden
v.29b: Andre sagde: En engel talte til ham

 

v.30: Jesu første reaktion på vers 29: Rysten lød for jeres skyld
v.31a:  Jesu anden reaktion på vers 29: Nu fældes der dom over denne verdens fyrste
v.31b: Jesu tredje reaktion på vers 29: Nu skal denne verdens fyrste jages ud
v.32: Jesu fjerde ord: Når jeg er blevet ophøjet, vil jeg drage alle til mig.
v.33: Johannes’ kommentar: Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø
Der er ingen tvivl om, at fokus i denne tekst er Jesu forestående død. Det siger Johannes direkte i vers 33. Det flugter også med, hvad Jesus siger i begyndelsen af afsnittet der handler, om “denne time”. Rammen er altså hans forestående død.
Det vanskeliggør at de to udsagn i vers 31 skal forskydes til noget der sker omkring 1900 år senere. Det vil give en forskydning i teksten
Vers 27-30: År 33
Vers 31-32 År 1914
Vers 33: År 33
Det er for mig at se ikke noget i teksten, der skulle tale for en sådan forståelse.

Tidernes ende (1 Kor 10,11)

I 1 Kor 10 bruger Paulus udtrykket “Tidernes ende”. Der er ingen tvivl om, at Paulus forstår tidernes ende som noget han selv har del i, hvilket Jehovas vidner faktisk er enig i. Men der sker noget interessant i deres læsning af 1 Kor 10. For samtidig med, at det handler om Paulus’ tid handler det også om en parallel tid i dag.
Ved at læse 1 Kor 10,11 i lyset af Hebr 9,26 når man frem til at der ved Jesu død og opstandelse skete en “afslutning på tidernes ordning”. Samtidig opererer med så med en ny afslutning ny en ny “tingenes ordning”, nemlig den der kom i 1914.:  “”Vi lever i dag ved en tilsvarende afslutning på en tingenes ordning. Ud fra Bibelens profetier og forholdene i verden har dette kunnet ses siden 1914”. [1] "Lad os vise at vi er ’mennesker der har Guds velbehag’", Vagttårnet 1. Febuar 1971 s.62-67, 62. Se også: "Det er nu en frelsens dag", Vagttårnet 15. December 1998 s.16-20, s.20. Udfordringen her bliver, at man skal operere med en periode med de sidste tider, og så endnu en, senere. Argumentet herfor er Paulus ord i 2 Tim 3,1 taler om noget der vil ske i “de sidste dage”. Problemet med det argument er, at det ud fra sammenhængen fremgår, at Paulus mener, at de sidste dage allerede er begyndt, hvilket kan ses ud fra at han i vers 6-9 beskriver noget som allerede sker.

Jeg har indsat min konge (Sl 2,6f)

Jesus blev indsat som konge i 1914 og således opfyldtes Sl 2,6. [2]Se fx: "Jeg vil ryste alle nationerne", Vagttårnet September 2021 s.14-19 s.14  eller "Den er nærmere end du tror", Vagttårnet 15. Januar 1950 s.19-25 s.21. Det gælder ikke kun vers 6, men salmen som helhed. Hvis man ser på hvordan Sl 2 bliver brugt i nye testamente, så er det igen vanskeligt at forestille sig, at det først skulle ske 1900 år efter Jesu død og opstandelse. [3]”Spørgsmål fra læserne”. Vagttårnet 16/2 1972 s.94 . Når man ser på hvordan Salme to bliver brugt i det nye testamente, så er der to fokusområder:

Det ene evigheden, hvor den, der sejrer, skal være konge sammen med Jesus.[4]Se fx Åb 2,27.

Det andet er Jesu død og opstandelse. I Hebr 5,5ff knyttes salmen direkte til at Jesus er blevet ypperstepræst efter “han havde nået målet” (Hebr 5,9), hvilket ligger før år 1914.

Noter

Noter
1 "Lad os vise at vi er ’mennesker der har Guds velbehag’", Vagttårnet 1. Febuar 1971 s.62-67, 62. Se også: "Det er nu en frelsens dag", Vagttårnet 15. December 1998 s.16-20, s.20
2 Se fx: "Jeg vil ryste alle nationerne", Vagttårnet September 2021 s.14-19 s.14  eller "Den er nærmere end du tror", Vagttårnet 15. Januar 1950 s.19-25 s.21
3 ”Spørgsmål fra læserne”. Vagttårnet 16/2 1972 s.94
4 Se fx Åb 2,27