Den trofaste og kloge træl

I Matt 24,45-47 fortæller Jesus en lignelse om “en tro og klog tjener”. Tjeneren giver Herrens folk “deres kost i rette tid”. Den lignelse er afgørende for at forstå autoriteten hos Jehovas vidner. De forstår nemlig lignelsen som en profeti om en organisation, der skal fremstå i de sidste tider. Lignelsens vigtighed fremgår også af, at der i organisationens litteratur har været referencer til lignelsen hvert år siden 1950.[1]se: https://comingoutamycage.github.io/JW_Lib_Analytics/HeatmapBibleVerses.html?book=Matthew&publication=All&normal=1 Samtidig har der været store ændringer i forståelsen af lignelsen.  Det viser en større og større centralisering af magten omkring det styrende råd i New York.

Hvem er den trofaste træl?

Jehovas vidner mener, at trællen i Matt 25,45f refererer til en bestemt gruppe. I begyndelsen anså man det for at referere til en enkeltperson, og efter Russells død blev han anset for at være trællen. [2]Watchtower, 1 December 1916 reprint p.5998. Det siger noget om hvor stor vægt man tillagde Russell. En del af de kampe, der opstod efter hans død i bevægelsen, handlede netop om, hvem der videreførte hans lære korrekt. I lyset af, at koblingen mellem Russell og trællen tillagde Russell en meget stor autoritet, er det naturligt, at striden om, hvem der videreførte hans lære korrekt kunne opstå. Siden Russell er gruppen gradvist blevet snævret ind så den i dag består af det styrende råd. Det har været synspunktet siden 2013. Med tiden begyndte man at lægge afstand til en del af Russells teologi, og i dag siger man at Gud udnævnte trællen i 1919 og da bestod den af en lille gruppe flittige bibelstudenter [3] "Jehova – den Gud der kommunikerer", Vagttårnet 15/12 2015 s. s.4.

En, alle eller flere?

Man vender sig imod tanken om, at lignelsen gælder alle, eftersom trællen bliver sat over alle herrens ejendele. [4]”Den trofaste og kloge træl”, Indsigt i den hellige skrift, bind 2, 1082. Omvendt er trællen et billede på mange.  Bevægelsen fra den ene træl til en gruppe sker på baggrund af, at der flere steder bibelen tales vekslende mellem en og flere personer. Det gælder fx Es 43,10, og talen om antikrist i 1 Joh 2,18. Dette princip om en-som-udtryk-for-mange ser man lignelsen igennem og man kommer frem til, at det er en gruppe af mennesker. [5]”Den trofaste og kloge træl”, Indsigt i den hellige skrift, bind 2, 1082

Hvad er trællens opgave?

Trællens opgave er at give tjenestefolkene deres mad i rette tid. Den mad forstår man som åndelig mad. [6]”Føde”, Indsigt i den hellige skrift, bind 1,657 . Det hænger sammen med, at trællen repræsenterer Jesus på jorden. [7]”Vil du ‘holde dig vågen'”, Vagttårnet 15/3 2015 s.12. I 1994 omtales trællen som “En kanal hvorigennem vi kan få forståelse af Bibelen”. [8]”Bibelen – Skrevet for at blive forstået”, Vagttårnet 1/10 1994 s.8

Trællen og teokratiet

Der er nogle få tekster, der direkte kobler trællen og teokratiet sammen. Gud er en teokrat, og trællen er sat til at udføre hans hensigt. [9] "Velsignelser gennem tjeneste", Vagttårnet 15. Marts 1957 s.94-98, s.94 I artiklen kobles det himmelske teokrati og det jordiske teokrati sammen netop ved den tro og kloge træl.

Trællens autoritet

I en sidebemærkning i artiklen “Efterlign ham der giver os løfte om evigt liv” fra 15 Maj 2015 er der en sidebemærkning, der viser hvor stor vægt man tillægger den trofaste træl. I afsnittet “Hold bekymringer under kontrol” siges, med udgangspunkt i Fill 4,6ft: “Tænk også på alle dem der er med til at beskytte dig og styrke dig åndeligt – dine trosfæller, de ældste, den trofaste træl, englene, Jesus og Jehova selv” [10]”Efterlign ham der giver os løfte om evigt liv” Vagttårnet 15/5 s.28 . Her indgår trællen i mellemleddet mellem det synlige (trosfæller og ældste) og det usynlige (englene, Jesus og Jehova selv). Det svarer også til, hvordan man fordrer anerkendelse af denne træl: “At underordne sig Gud indebar altså at man anerkendte det redskab Jehova Gud benyttede”. [11] "Hvad vil det sige at underordne sig Gud?", Vagttårnet 1/2 1993 s. s.14

Noter

Noter
1 se: https://comingoutamycage.github.io/JW_Lib_Analytics/HeatmapBibleVerses.html?book=Matthew&publication=All&normal=1
2 Watchtower, 1 December 1916 reprint p.5998
3 "Jehova – den Gud der kommunikerer", Vagttårnet 15/12 2015 s. s.4
4, 5 ”Den trofaste og kloge træl”, Indsigt i den hellige skrift, bind 2, 1082
6 ”Føde”, Indsigt i den hellige skrift, bind 1,657
7 ”Vil du ‘holde dig vågen'”, Vagttårnet 15/3 2015 s.12
8 ”Bibelen – Skrevet for at blive forstået”, Vagttårnet 1/10 1994 s.8
9 "Velsignelser gennem tjeneste", Vagttårnet 15. Marts 1957 s.94-98, s.94
10 ”Efterlign ham der giver os løfte om evigt liv” Vagttårnet 15/5 s.28
11 "Hvad vil det sige at underordne sig Gud?", Vagttårnet 1/2 1993 s. s.14