Bibelbrug

Der er en – desværre anonym – person der har analyseret bibelbrugen hos Jehovas vidner [1]Se https://comingoutamycage.github.io/JW_Lib_Analytics/.  Analysen viser hvilke tekster der henvises til i Jehovas vidners litteratur – og hvor meget. Analysen dækker perioden 1950-2022.  Jeg har selv haft overvejet at lavet noget tilsvarende, men opgav da opgaven er voldsomt omfattende. Nu kan vi andre så høste lidt af det arbejde, der her er lavet.  Overordnet er der nogle klare konklusioner man kan drage.

Matthæus

Matthæusevangeliet er suverænt det skrift i Bibelen, der henvises mest til. Går man lidt tættere på, er det mest citerede sted Matt 24,14 og det næst mest er Matt 28,19. Fælles for de to steder er, at de handler om mission. Lidt længere nede af listen finder man Matt 24,3 (nr 11), og Matt 24,45 (16), Matt 24,7 (29) Matt 24,21 (30), Matt 24,46 (34), Matt 24.47 (35), Matt 24,9(40), Matt 24,12 (41), Matt 24,13 (45). De mange referencer til talen om de sidste tider passer godt ind i billedet af en eskatologisk bevægelse.

2 Timotheus

2 Tim 3,1 er den tekst der refereres næstmest til. Det har også en eskatologisk vinkel idet det hedder: “Men du skal vide at i de sidste dage vil der være kritiske tider som er vanskelige at klare.” (New World Translation). Det svarer igen fint til den eskatologiske vinkel. Kapitel 3 ligger generelt højt på listen over tekster, der peges på, med seks vers inden for de første 20 mest citerede vers.

Åbenbaringen

På en fjerdeplads finder vi Åb 7,9. At den har så stor en plads hænger sammen med, at det er teksten om den store hvide skare, som spiller en rolle i bevægelsens todeling af frelsen. Kapitlet forstås sådan, at den gruppe af 144000 der beskrives i Åb 7,1-8 skal være i himlen, og den store hvide skare, der beskrives i 7,9-17 skal være på jorden.

Daniel

Den første tekst fra det gamle testamente man støder på, er Dan 2,44 (20). Blandt de 1000 mest brugte tekster indfinder Daniel sig på en 2o plads (2,44), 209 (7,13), 279 (12,4) 327 (9,25) 483/2 (9,24) , 505 (9,26), 659 (9,27), 878 (12,1). Det giver god mening i lyset af den store vægt bevægelsen har på temaet om de sidste tider – det svarer også godt til den store brug af Jesu tale i de sidste tider i Matt 24.

 

Johannesevangeliet

Går vi til Johannesevangeliet er Joh 17,3 det mest citerede vers. I lyset af den store afgrænsning, bevægelsen har lavet overfor klassik forståelse af treenigheden er det ikke så underligt. Verset bruges netop til at kritisere tanken om, at Jesus er Gud.

Derefter kommer 3,16 og 5,28.  Joh 3,16 tror jeg ligger højt blandt kristne også, omend forståelsen hos Jehovas vidner har været noget omskiftelig. Joh 5,28 ligger højt fordi bevægelsen har fokus på de sidste tider, hvor folk skal opstå – og det er netop det, Jesus taler om her.

Nummer fire er Joh 10,16. Der siger Jesus: “Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold”. Når det ligger så forholdsvist højt hænger det sammen med at Jehovas vidner bruger verset til at argumentere for læren om den todelte frelse. Det er efter samme mønster som Åb 7,9.

 

En etisk bevægelse

Hvis man ser på bruge af for eksempel romerbrevet, så er det lidt fra kapitel 1 og 12, og dernæst en hel række vers fra kapitel 12 og 13 der henvises til. I Matthæus er kapitel 6 godt repræsenteret. Her er Matt 6,33 og Matt 6,9 mest brugt. De to tekster knytter sig også op på to centrale temaer. 6,33 handler om at søge Guds rige, og 6,9 er begyndelsen på Fadervor.

 

Kilde: https://comingoutamycage.github.io/JW_Lib_Analytics/HeatmapBibleBooks.html?publication=Watchtower&normal=1&minYear=1970

 

 

 

Noter

Noter
1 Se https://comingoutamycage.github.io/JW_Lib_Analytics/