607 f.kr – Jerusalems ødelæggelse

I Jehovas vidners teologi spiller årstal en væsentlig rolle. De to vigtigste år er 607 og 1914 e.kr.  Afstanden mellem det første år og det sidste er  2520 år, hvilket ikke er uvæsentligt. 1914 e.kr er det år man mener, at Jesus tilstedeværelse begyndte. Forudsætningen for det årstal er et andet årstal nemlig 607 f.kr.

607 f.kr

Det årstal man regner de 2520 år fra, er 607 f.kr. Det er det år man fastsætter Jerusalems ødelæggelse til. Det er 20 år før man traditionelt daterer babyloniernes indtagelse af byen til. Tallet når man til ud fra, at Jeremias har profeteret at folkene skal være trælle for Babylons konge i 70 år (Jer 25,11). Den periode mener man slutter med 536 f.kr hvor Cyrus begynder at regere over perserriget. Det betyder, at perioden må være begyndt 70 år tidligere – altså i 606/7 f.kr.  Fordelen ved denne udregning for Jehovas vidner er, at når man lægger 2520 år til 605 f.kr så lander man i 1914 e.kr, som er et afgørende nøgleårstal.

Kritik af den normale datering

Der er ingen ud over Jehovas vidner, der daterer Jerusalems ødelæggelse til 607 f.kr. Den normale datering er 586/7 f.kr. I en artikel fra 1922 rejser man en lang række kritikpunkter af den normale kronologi. Artikel munder ud i elleve punkter, der skulle vise, at beregningen, der ligger til grund for 607 f.kr. er den rigtige.[1] "The gentile times", The Watch Tower and herald of Christ's presence 1 May, 1922 s.131-139,s.121ff De er:

 1. 607 f.kr dateringen er baseret på inspireret profeti
 2. Opfyldelsen er beskrevet i Bibelen og i Guds udvalgte folks historie
 3. De 70 år er alle år, hvor byen ligger øde
 4. Der var intet fangenskab eller vassalforhold i Juda i 625 f.kr
 5. Den hedenske “historie” på området er utroværdig
 6. Autoriteternes meninger om den hedenske historie er gætværk
 7. De store inskriptioner er utroværdige, fordi de er skrevet af dæmon-tilbedende monarker
 8. Inskriptionerne mangler nogle væsentlige fakta
 9. Arkæologerne er ikke ærlige når de præsenterer inskriptioner
 10. At bero sig på hedens historie eller arkæologi leder til tvivl og vantro
 11. At den nye kronologi er korrekt, er ud over nogen mulighed for tvivl

607 eller 586.f.kr?

Jehovas vidner er ene om denne måde at tilrettelægge det gamle testamentes kronologi. For en kritik af synspunktet se her

Noter

Noter
1 "The gentile times", The Watch Tower and herald of Christ's presence 1 May, 1922 s.131-139,s.121ff