Organisationen

Jehovas vidner mener, som vist andet sted, at Gud har udvalgt en trofast og klog træl til at formidle hans vilje. Det næst element i teokratiet er så, at trællen benytter en organisation, og hvis vi vil være i pagt med Gud, er det nødvendigt at “vi samarbejder med den organisation ‘trællen’ benytter.”.[1] "Jehova giver kraft", Rigtes tjeneste 6 1995 s.1, s.1 Senere hedder det at “„Den trofaste og kloge træl“ uddeler „mad i rette tid“ gennem organisationen.” [2] "Forbliv beskyttet som en del af Guds organisation", Vagttårnet 1. September 1998 s.8-10,s.11

Organisationen og frelse

Jehovas vidner er meget tydelige om, at frelsen er uløseligt knyttet til organisationen. Med henvisning til Joh 6,66ff siges, at hvis man trækker sig tilbage fra Jehovas organisation er der ikke andre steder man kan få frelse og sand glæde.[3] "Medfølende hyrder for de små får", Vagttårnet 15. September 1993 s.20-23 s.22 Sammenknytningen mellem Joh 6,66ff og organisationen findes et par gange.[4]"„I er jordens salt“", Vagttårnet 15. Maj 1085 s.22-26 , "Trofast udholdenhed i „endens tid“", Vagttårnet 1. November 1964 s.494-497 s.497 "Hvordan man oplærer disciple som har … Continue reading Den sammenknytning er meget interessant eftersom teksten først og fremmest handler om Kristus. Derved opstår der en parallel mellem organisationen og Kristus. På et tidspunkt har man også sammenlignet Noas ark med organisationen [5] "On the divine mandate", Watchtower 6. January 1950 1950 s.176 s.176. Det fører til, at det vidnesbyrd man prædiker “omfatter en indbydelse til at komme til Jehovas organisation og opnå frelse”.[6] "Hold dig vågen og vær ædru", Vagttårnet 15. April 1982 s.14-19,s.19

Samtidig med, at man fastholder sammenhængen mellem frelse og organisation, afviser man at en sådan sammenhæng findes. I 1990 siger man, at “Vi kan heller ikke tilskrive et menneske eller en organisation frelse.” [7] "Vor relative underkastelse under de højere myndigheder", Vagttårnet 1. November 1990 s.23-28, s.26

Organisationen og bibelforståelse

Bibelen er vigtig for at forstå hvem Jehova er. Men det er ikke Bibelen i sig selv, der kan give denne forståelse, men Bibelen sådan som den er udlagt af organisationen. Eftersom denne forståelse er fremadskridende, og derfor justeres løbende, er der behov for et vedvarende studie af organisationens materiale.[8] "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.195. Det er forudsætningen for at man kan fastholde et nært og varmt forhold til Jehova.[9] "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.191.. Et af de tekster man henviser til er Jesu ord om at han endnu har “meget at sige jer; men I kan ikke bære det nu. Men når han, sandhedens ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden, thi han vil ikke tale efter egen indskydelse, men hvad han hører, skal han tale, og han vil forkynde jer de kommende ting.“ [10] "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.195

Ud over at der kastes mere lys over sandheden sker der en progressiv opfyldelse af profetierne, som organisationen gør opmærksom på. Det betyder, at man på den ene side siger at der ikke er blevet føjet noget til Bibelen siden Johannes’ tid, samtidig med at man siger at opfyldelsen af profetierne – og forståelsen heraf – er progressiv.  [11] "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196, s.193

Modsætningen til organisationens bibelforståelse er, selvstændig bibellæsning. De forsøg, der har været på det i bevægelsens historie forstås som Satans angreb på organisationen.[12] "Tjen Jehova „skulder ved skulder“", Vagttårnet 15. December 1981 s.13-17, s.16. Disse mennesker “…hævder at det er tilstrækkeligt udelukkende at læse Bibelen, enten alene eller i små grupper i hjemmet.” Videre hedder det at mennesker med en selvstændig, kritik, har “en ’stivnakket’ indstilling til Jehovas ord”. Videre hedder det om dem den type mennesker, at “De søger at så tvivl og at lede de uagtsomme bort fra det rigelige „bord“ med åndelig føde der dækkes i Jehovas Vidners rigssale.[13] "Tjen Jehova „skulder ved skulder“", Vagttårnet 15. December 1981 s.13-17 s.16

 

Sprogbrug omkring organisationen

Der er en del gennemgående sprogbrug om organisationen. To af udtrykkene man bruger der “den himmelske organisation” og “jordiske organisation”. I 2009 definerer man den himmelske del som “den himmelske organisation af trofaste åndeskabninger som sin elskede hustru der var knyttet til ham som Ægtemand”.[14] "Englene — „ånder i offentlig tjeneste“", Vagttårnet 15. Maj 2009 2009 s.21-23, s.21

Himmelvognen

I 1991 udfolder man tanken med udgangspunkt i Ezekiel 2. Her ser Ezekiel en himmelvogn, som man forstår som  “Et kongeligt køretøj”. [15] "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.13  Denne vogn kører fremad, og det er de troendes opgave at holde trit med vognen: “Hver eneste forkynder må holde trit med Jehovas organisation. Gud vil ikke binde os til sin vogn og slæbe os med. Det er en hån mod føreren af himmelvognen hvis vi er apatiske og halvhjertede”.[16] "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.15 Udtrykket halvhjertede skal sandsynligvis ses i sammenhæng med talen om loyalitet.

Organisationen er himmelsk og dermed i udgangspunktet usynlig. Men den modsvares af “Guds synlige organisation”.  [17] "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.17, som man opfordres til at “holde sig til”. [18] "Livsberetning: Gud har vist os ufortjent godhed på utallige måder", Vagttårnet Febuar 2017 s.13-17 s.17 Den jordiske del ses som en forlængelse af den himmelske del.

Moder – og det femte bud

Nogle få steder – typisk i den litteratur, der ligger 60-70 år tilbage – omtales organisationen som moder.[19] "Guds symbolske kvinde vinder sin sag", Vagttårnet 16. September 1965 s.426-430 s.425. Tanken er så at Gud er folkets fader, og organisationen er dens moder. Med det greb kan man få det fjerde bud, om at ære sin far og mor, til at handle om at ære Gud og organisationen.[20] "Vis respekt for Jehovas organisation", Vagttårnet 1. August 1958 1957 s.235-238, s.235

Autoritetsstruktur

Den nære sammenknytning af Kristus og organisationen betyder at organisationen får meget stor betydning. At holde sig til Kristus er at adlyde organisationen. At afvise organisationen er at afvise Kristus.[21] "Nå til fuldendthed i den nye verdens samfund", Vagttårnet 1. August 1959 s.347-353 s.348

Historisk er denne store vægtlægning på organisationen påfaldende. Russell havde tilbage i 1896 afvist enhver form for organisationer. Han anså dem for unødvendige. Bibelens regler alene er det, man behøver. I stedet skulle man tro og adlyde Guds ord, så langt man kunne forstå det, og så ville man vokse i nåde og kundskab. [22] "Concering profitable meetings", Watchtower 15. Sep 1896 s.216-219, s.216

Brud med C.T. Russell?

Umiddelbart er den store vægt på organisationen et brud med Russells tækning. Han skriver i 1904, at “The test of membership in the New Creation will not be membership in any earthly organization, but union with the Lord as a member of his mystical body;” (s.74). I det lys er der langt fra Russell til organisationen. Omvendt peger Paul Grundy på [23]https://jwfacts.com/watchtower/organization.php at Russell ikke mente, at Skriften kunne forstås uden værket “Studier i Skriften” som Russell selv udgav. Dermed opstår der et afhængighedsforhold til Russells skrifter, som baner vejen for den vægt, organisationen senere får.

Noter

Noter
1 "Jehova giver kraft", Rigtes tjeneste 6 1995 s.1, s.1
2 "Forbliv beskyttet som en del af Guds organisation", Vagttårnet 1. September 1998 s.8-10,s.11
3 "Medfølende hyrder for de små får", Vagttårnet 15. September 1993 s.20-23 s.22
4 "„I er jordens salt“", Vagttårnet 15. Maj 1085 s.22-26 , "Trofast udholdenhed i „endens tid“", Vagttårnet 1. November 1964 s.494-497 s.497 "Hvordan man oplærer disciple som har udholdenhed", Vagttårnet 15. Juli 1970 s.317-322 s.321
5 "On the divine mandate", Watchtower 6. January 1950 1950 s.176 s.176
6 "Hold dig vågen og vær ædru", Vagttårnet 15. April 1982 s.14-19,s.19
7 "Vor relative underkastelse under de højere myndigheder", Vagttårnet 1. November 1990 s.23-28, s.26
8 "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.195.
9 "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.191.
10 "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196 s.195
11 "Hold trit med sandheden", Vagttårnet 15. Juni 1956 1956 s.191-196, s.193
12 "Tjen Jehova „skulder ved skulder“", Vagttårnet 15. December 1981 s.13-17, s.16
13 "Tjen Jehova „skulder ved skulder“", Vagttårnet 15. December 1981 s.13-17 s.16
14 "Englene — „ånder i offentlig tjeneste“", Vagttårnet 15. Maj 2009 2009 s.21-23, s.21
15 "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.13
16 "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.15 Udtrykket halvhjertede skal sandsynligvis ses i sammenhæng med talen om loyalitet.
17 "Hold trit med Jehovas himmelvogn", Vagttårnet 15. Marts 1991 s.13-18 s.17
18 "Livsberetning: Gud har vist os ufortjent godhed på utallige måder", Vagttårnet Febuar 2017 s.13-17 s.17
19 "Guds symbolske kvinde vinder sin sag", Vagttårnet 16. September 1965 s.426-430 s.425.
20 "Vis respekt for Jehovas organisation", Vagttårnet 1. August 1958 1957 s.235-238, s.235
21 "Nå til fuldendthed i den nye verdens samfund", Vagttårnet 1. August 1959 s.347-353 s.348
22 "Concering profitable meetings", Watchtower 15. Sep 1896 s.216-219, s.216
23 https://jwfacts.com/watchtower/organization.php