Jesus-forkyndelse

Jesus var i centrum for den tidlige kirkes praksis. Bag ved det lå, at han også var centrum i den tidlige kirkes forkyndelse. Det kommer frem på flere forskellige måder.

Rammen: Det gamle testamente

Tidens fylde

På tværs af hele det nye testamente findes der et “før og efter” at Jesus er kommet. De følgende tre eksempler viser det:

FørEfter
Rom 3,25fhan havde ladet de tidligere synder ustraffede, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed
Hebr 1,1-2Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeternemen nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn,
1 Kor 10,11 Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået

Det betyder, at den ny testamentlige tidsforståelse har sit fokus omkring Jesus. Der er et før og et efter hans komme.

 

Opfyldelse af GT

Det næste forhold vi finder, der gør Jesus speciel er, at han forstår sig selv som bibelens fokuspunkt – og det samme gør hans apostle.

StedTekstKommentar
Mark 1,1-2Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Som der står skrevet hos profeten Esajas: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!*
Her knyttes Jesus sammen med opfyldelse af tekster, der handler om at Gud kommer og frelser sit folk.
Matt 11,13For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelserHer peger Jesus på, at Johannes var en speciel person i historien - i sammenhængen er det klart, at det specielle bestod i, at nu begyndte Gud at opfylde sine løfter
Luk 24,27Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle SkrifterneHer sætter Jesus sig ind i centrum af Skriften.

 

Indhold: Jesu død og opstandelse som centrum

Jesu død og opstandelse står som centrum i det nye testamente. Det skal vi se flere eksempler på:

1 Kor 15,3ff

I dette afsnit af brevet minder Paulus korinterne om, hvad han forkyndte for dem. I vers 3-5 bruger Paulus fire udtryk til at samle det:  Død (v.3), Begravet (v.4a), Opstået (v.4b), Set (v.5).  Disse fire begreber danner rygraden i Paulus forkyndelse. Betydningen af Jesu død kommer frem to flere steder i teksten:

Døde for vores synder

  • I vers 3 siger Paulus, at Jesus “døde for vore synder efter Skrifterne”
  • I vers 17 laver Paulus det modsatte argument: Hvis Jesus ikke er opstået, så er vi stadig “i Jeres synder”
  • I vers 56  knyttes syndens kraft sammen med loven – Kontrasten hertil er at Gud giver os sejren “Ved vor Herre Jesus Kristus”

Efter skrifterne

Jesus døde “efter skrifterne”. Paulus fortæller ikke her, hvilke skrifter han tænker på. En mulighed er, at det ikke er enkelte skrifter han tænker på, men skriften som helhed der peger på og leder frem til Jesus. En anden mulighed er, at det faktisk er Es 53 Paulus har i tanken her. Udtrykket “for vores synder” svarer til omtalen af synd i Es 53,4.5.6

Opstået

Jesus opstod efter skrrifter. Paulus nævner heller ikke her, hvilke skrifter han tænker på.

Apg 13

I Apostlenes gerninger 13 er Paulus i Antiokia. Her holder han en prædiken i byens synagoge. Talen har sit centrum i Jesu død og opstandelse, der omtales i vers 27-41. Første og anden delafsnit af denne tale har samme udgangspunkt.

  • Profeternes ord blev opfyldt da man dømte Jesus til døden (v.27)
  • Det løfte der blev givet til fædrene, har Gud opfyldt da han lod Jesus opstå (v.33)

Det interessante er sammenkoblingen i vers 33 mellem Jesu opstandelse og Salme 2,7. Jehovas vidner knytter eksplicit opfyldelsen af Sl 2,7 til 1914. [1]Se fx: "Hvornår vil Guds rige regere over jorden?", Vagttårnet 2 2020 s.8,s.8 "Vores aktive fører og leder i dag", Vagttårnet 15. September 2010 s.25-27,s.27, "Vil du få gavn af Guds … Continue reading. Dermed kommer den første opfyldelse til at stå i baggrunden. [2]Jeg har ikke fundet meget i Vagttårnet, der behandler Apg 13,33, andet en at det er en henvisning til Sl 2. Se dog "Kristi disciples sejr over verden", Vagttårnet 1. Feb 1974 s.,s.61. En søgning … Continue reading

 

Temporalitet: Jesus er konge og frelser nu

Jehovas vidner knytter meget af det, der siges om Jesus som konge til tiden efter 1914. Udfordringen er her, at der for mig at se sker en forskydning i vægten fra Jesu første til Jesu andet komme. Dermed overser man den epokegørende begivenhed, som det nye testamente hævder, at Jesu død og opstandelse er.

Noter

Noter
1 Se fx: "Hvornår vil Guds rige regere over jorden?", Vagttårnet 2 2020 s.8,s.8 "Vores aktive fører og leder i dag", Vagttårnet 15. September 2010 s.25-27,s.27, "Vil du få gavn af Guds pagter?", Vagttårnet 1. Febuar 1989 s.15-20,s.19
2 Jeg har ikke fundet meget i Vagttårnet, der behandler Apg 13,33, andet en at det er en henvisning til Sl 2. Se dog "Kristi disciples sejr over verden", Vagttårnet 1. Feb 1974 s.,s.61. En søgning i Jehovas vidners database giver 48 træf på Apg 13,33. De fleste dog fordi der tales om kapitlet som helhed.