Rom 14:7–9

Bevægelsens bibeloversættelse – New World Translation – adskillder sig  på nogle punkter fra klassisk bibeloversættelse. Her er vi på nogle af dem

New World Translation

Dansk oversættelse 92

 Ingen af os lever jo for sig selv, og ingen dør for sig selv, for når vi lever, lever vi for Jehova, og når vi dør, dør vi for Jehova. Både når vi lever og når vi dør, tilhører vi altså Jehova. Kristus døde og kom til live igen netop for at han kunne blive Herre over både de døde og de levende.
For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende.

Her har vi et meget interessant eksempel på forskellene i oversættelsesmetode. New World Translation sætter “Jehova” ind tre steder i versene, hvor den danske oversættelse har “Herren”. Den græske tekst har ordet kyrios, altså: Herre.  Her vælger Jehovas vidner altså at forstå kyrios som en reference til Jehova. Der er midlertidig et forhold, der taler for, at Paulus her tænker på Jesus, når han taler om at leve for kyrios.

I vers 7 og 8 er der en modsætning mellem levende og døde:

v.7: Lever ikke for sig selv, dør  ikke for sig selv

v.8a: Lever for herren og dør for herren

Den modsætning kommer igen i vers 9, hvor det understreges, at Jesus døde og opstod, for at blive herre over netop døde og levende. Jehovas vidners oversættelse “kapper” forbindelsen mellem vers 7-8 og vers 9. Vers 9 får ingen betydning i argumentet her. Det gør det derimod, hvis kyrios i både vers 7,8 og 9 refererer til den samme person.