Fred, sikkerhed og FN

I dele af det kristne miljø har der været en skepsis overfor de forenede nationer (FN). Det har haft forskellige årsager. Den kritik har også fundet vej ind i Jehovas vidner. Her er kritikken bundet op på en række forhold som har en noget anderledes karakter end i kristne kirker. Baggrunden er den store rolle som teokratiet er kommet til at spille i bevægelsen. I Jehovas vidners verdensbillede er teokratiet og de forende nationer hinandens modsætninger.  Det modsætningsforhold har rod i to underliggende men sammenhængende temaer: Nationalisme og forsøg på a at skabe fred.

Nationalisme

Nationalisme er for Jehovas vidner i udgangspunktet noget negativt, hvilket også gælder patriotisme. [1] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 42. Verdensordenen som den kendes i dag, er bygget på had, egoisme og “snæversynet nationalisme” [2] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 228. Ved at afstå fra at blande sig verdens anliggender mener Jehovas vidner ikke, at de bidrager til de stridigheder, der præger verden på grund af store “sociale forskelle, nationalisme og racefordom”. [3] Virkelig fred 1971 s.124. I Jehovas vidners analyse var en af årsagerne til den modstand bevægelsen mødte i 1930’erne netop den tiltagende nationalisme. [4] Jehovas vider – Forkyndere 1993 s.85. Enkelte steder mener bevægelsen at man finder nationalisme i det nye testamente som noget der er negativt. Apg 19,24-27 er ifølge bevægelsen et eksempel herpå. [5]Grundigt vidnesbyrd… s.163

Fredsskabelse

Når man ser, hvordan FN indgår i Jehovas vidners fortælling, skal det ses i lyset af, at FN er sat i verden for at skabe og opretholde fred i verden. I 1966 tager man udgangspunkt i Pave Poul VI der i FN citeres for at sige “Jordens folk vender sig til De forenede Nationer som det sidste håb for harmoni og fred”[6] "Kan du undgå at få dyrets mærke?", Vagttårnet 1. Oktober 1966 s.449-453 s.452.[7] De tanke knyttes ofte sammen med FN:

  • Tankegangen er, at menneskeheden “ser hen til FN, som det der kan bringe verdensfred”  [7] "Når den guddommelige vilje sker i himmel og på jord", Vagttårnet 1959 s.251-256 s. 255
  • “FN er et internationalt organ, der hævder at være det eneste der kan bringe fred og sikkerhed” [8] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.194
  • “Efter 50 års anstrengelser har man stadig ikke opnået fred og sikkerhed. ” [9] "Halvtreds års nytteløse bestræbelser", Vagttårnet 1. Oktober 1995 s.3-4 s.3
  • “Har De Forenede Nationer, der blev oprettet i 1945, da vist sig at kunne indføre ægte og varig verdensfred? Nej….”, [10] "Et godt styre efterlyses", Vagttårnet 1. August 2004 s.3 s.4

I 2020 siger man direkte: “Organisationen FN bliver kaldt en ‘afskyelighed’ fordi den hævder at kunne gøre noget som kun Guds rige kan – indføre verdensfred.
[11] "“Nordens konge” i endens tid", Vagttårnet Maj 2020 s.2-6, s.7

 

Folkeforbundet, FN og dyret i Åbenbaringen

I gennemgangen af kapitel 17 i Johannes Åbenbaring, der handler om vilddyret ses denne kobling til FN meget tydeligt. Når det i Åb 17,8 hedder om dyret at det “var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden”, så læses det ind i FNs historie.  At det “var” handler om folkeforbundet. At det “ikke er mere” er udtryk for, at det ikke formåede at bevare freden forud for anden verdenskrig. Den 26. Juni 1945 steg dyret op af afgrunden igen, for der underskrev en lang række nationer De forende nationers pagt. [12] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.248. Samtidig understreges, at FN er udformet som en verdensregering.[13] Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.254

Søger man igennem bevægelsens litteratur, optræder begrebsparret “fred og sikkerhed” ofte. Det hænger sammen med forståelsen af 1 Thess 5,2f. I 1982 synes man at mene, at FN kan spille en rolle i dette “fred og sikkerhed”. 1 Thess 5 refererer til perioden med den store trængsel.[14] "“Fred og sikkerhed!” – og så “en pludselig undergang”", Vagttårnet 15. April 1982 s.9-13

FN – Et anti-teokrati?

Kritikken af FN skal så vidt jeg kan se, dybest set kobles sammen med, at man har en overordnede ramme med teokratiet og dets sataniske modsætning som drivende kraft i historien. Når man understreger, at FN ikke har været i stand til at bringe “Fred og sikkerhed”, så er det fordi det netop er det, som teokratiet skal indføre. Dermed kommer teokratiet og FN til at være hinandens modsætninger.

På samme måde ser man nationalisme som en hindring for fred – og dermed en hindring for at teokratiet realiseres.

 

 

Noter

Noter
1 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 42.
2 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 228.
3 Virkelig fred 1971 s.124.
4 Jehovas vider – Forkyndere 1993 s.85.
5 Grundigt vidnesbyrd… s.163
6 "Kan du undgå at få dyrets mærke?", Vagttårnet 1. Oktober 1966 s.449-453 s.452.
7 "Når den guddommelige vilje sker i himmel og på jord", Vagttårnet 1959 s.251-256 s. 255
8 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.194
9 "Halvtreds års nytteløse bestræbelser", Vagttårnet 1. Oktober 1995 s.3-4 s.3
10 "Et godt styre efterlyses", Vagttårnet 1. August 2004 s.3 s.4
11 "“Nordens konge” i endens tid", Vagttårnet Maj 2020 s.2-6, s.7
12 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.248
13 Åbenbaringen – det store klimaks er nær Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., International Bible Students Association 1988 s.254
14 "“Fred og sikkerhed!” – og så “en pludselig undergang”", Vagttårnet 15. April 1982 s.9-13