Inkarnation

C.T. Russell har en ambivalens i forhold til brugen af begrebet inkarnation. Spørgsmålet er dog om han forstår, hvad man mener med det begreb. Ordet betyder ”I-kød”, bruges traditionelt i teologien til at understrege at, Gud blev menneske.

På den baggrund er Russells diskussion af begrebet bemærkelsesværdig. Han behandler begrebet ud fra den tanke, at inkarnation betyder at Jesus kun tilsyneladende blev menneske.[1]“The Incarnation theory is that our Lord’s human body, which was born of Mary, was merely a clothing, a covering for the spiritual body”, Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. … Continue reading  Det fører til at Jesu menneskelighed alene blev et medium for at kommunikere med mennesker. [2]“he used the flesh that was born of Mary, and that was known as the man Christ Jesus, as his veil or medium of communication with mankind” Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. … Continue reading

Samtidig bliver det svært at fastholde billedet i ny testamente af Jesus som virkelig menneske.  Russell nævner Jesu træthed som eksempel; Den var – ud fra Russels forståelse inkarnationsbegrebet – ikke reel, da Jesus som åndeligt væsen ikke kunne blive træt.[3]“for instance, this theory assumes that our Lord’s weariness was not real, but feigned; because he, as a spirit being, could know no weariness.” Charles T. Russell The At-one-ment between God … Continue reading. Den klassiske inkarnationstanke gør Jesu bøn i Getsemane og hans råb på korset, om at være forladt af Gud til ”proforma” handlinger.  Russells tanke, er at hvis Jesus både er gud og menneske, så ”overtrumfer” hans guddommelighed hans menneskelighed, hvilket fører til, at Jesu liv og specielt hans død bliver ”a dramatic show” [4]Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. Studies in scripture, V International Bible Students Association 1899,94

På den baggrund sidestillede Russell inkarnation med det, der klassisk kalder doketisme. Doketisme er et gammelt kætteri, der havde den pointe, at Jesus kun tilsyneladende blev menneske.Det er ikke klassisk det man har ment med begrebet inkarnation, men ud fra Russells analyse virker det som om at han mener, at den logiske konsekvens af inkarnationstanken ender i doketismen. Russsels logik er følgende: Hvis Jesus både er gud og menneske, som inkarnationen tilsiger, så vil hans guddommelighed fører til at hans menneskelighed ikke lider – og dermed ender han i en form for doketisme.  Derfor kan han sige, ”The Logos Made Flesh—not Incarnated”. 

 

Rutherford

Rutherford har samme definition af inkarnationen. Rutherford, som var noget mere voldsom i sine udtryk end Russell kalder tanken for satanisk. [5]Rutherford, J.F. Reconciliation: a plain statement of the gracious provision Jehovah has made to bring all men into full harmony with Himself that the obedient ones may have everlasting life on earth … Continue reading Rutherford anser også tanken for at føre til doketisme og mener den fører til at ” the so-called dying upon the cross was merely a sham and that Jesus did not die at all; and furthermore, that the words of agony uttered by Jesus were merely a subterfuge to deceive the people.”. [6]Rutherford, J.F. Reconciliation: a plain statement of the gracious provision Jehovah has made to bring all men into full harmony with Himself that the obedient ones may have everlasting life on earth … Continue reading

 

Frem til i dag

Når man ser hvordan bevægelsen siden bruger begrebet, fortsætter man den sidestilling af inkarnation og doketisme, som Russell analyserede sig frem til. I 1956 hedder det, at Jesus ikke var en ”blodløs inkarnation eller materialisation”. [7] "„Dæmoners bord“ kontra „Jehovas bord“", Vagttårnet 1. februar 1956 s.,44

 I 1962 sættes at ”blive kød” i kontrast til materialisation eller inkarnation. [8] "‘Ordet’ – Hvem er det? Ifølge Johannes – Afsnit 1", Vagttårnet December 1962 s.534-540,538 Inkarnation får ifølge den artikel den konsekvens, at Ordet i Joh 1,1 blev ”Gud-Menneske”, altså en ”kombination af Gud og menneske”. Artiklen afviser tanken, men ikke i samme voldsomme udtryk som man fandt hos Rutherford:  ”Vi kan søge i Johannes’ skrifter så meget vi vil, og dog vil vi ikke et eneste sted finde at Johannes siger at Ordet blev et Gud-Menneske, det vil sige en kombination af Gud og menneske.” [9] "‘Ordet’ – Hvem er det? Ifølge Johannes – Afsnit 1", Vagttårnet December 1962 s.534-540,538

Denne forståelse af begrebet kan man finde flere steder i bevægelsens litteratur. Nogle steder kobles inkarnation sammen med en lære om at Jesus har to naturer, for så i samme artikel at afgrænse begrebet imod en tanke om at Jesus kun tilsyneladende blev menneske.[10] "Jesu jordiske legeme (!) Vigtig artikel", Vagttårnet 15. April 1954 s.115-116 ,115 Det er interessant alt den stund, at inkarnationen typisk i kirkehistorien er blevet understreget for at imødegå netop den tanke.[11]Højlund, Asger Christian Men han gav afkald Kolol 2007,373; Torrance,Thomas F. The Trinitarian faith: evangelical theology of the ancient Catholic Church T.& T.Clark 1995, 150f

Når Jehovas vidner afviser begrebet inkarnation, gør de det af flere grunde; Inkarnationen opstod som en blanding af kristendom og hedenskab i de andet århundrede.[12] "Nyheder på nært hold", Vagttårnet 15*/7 1978 s.7,7 Den anden grund er, at ifølge deres tænkning var Jesu offer gyldigt fordi det var et offer der svarede til Adams synd. Hvis Jesus var mere end et menneske forsvinder denne lighed mellem offer og synd. [13]it-2, s.138

 

Noter

Noter
1 “The Incarnation theory is that our Lord’s human body, which was born of Mary, was merely a clothing, a covering for the spiritual body”, Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. Studies in scripture, V International Bible Students Association 1899, 94
2 “he used the flesh that was born of Mary, and that was known as the man Christ Jesus, as his veil or medium of communication with mankind” Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. Studies in scripture, V International Bible Students Association 1899,  94.
3 “for instance, this theory assumes that our Lord’s weariness was not real, but feigned; because he, as a spirit being, could know no weariness.” Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. Studies in scripture, V International Bible Students Association 1899,94
4 Charles T. Russell The At-one-ment between God and man. Studies in scripture, V International Bible Students Association 1899,94
5 Rutherford, J.F. Reconciliation: a plain statement of the gracious provision Jehovah has made to bring all men into full harmony with Himself that the obedient ones may have everlasting life on earth in contentment and complete happiness International Bible Students Association 1928,137
6 Rutherford, J.F. Reconciliation: a plain statement of the gracious provision Jehovah has made to bring all men into full harmony with Himself that the obedient ones may have everlasting life on earth in contentment and complete happiness International Bible Students Association 1928,109
7 "„Dæmoners bord“ kontra „Jehovas bord“", Vagttårnet 1. februar 1956 s.,44
8, 9 "‘Ordet’ – Hvem er det? Ifølge Johannes – Afsnit 1", Vagttårnet December 1962 s.534-540,538
10 "Jesu jordiske legeme (!) Vigtig artikel", Vagttårnet 15. April 1954 s.115-116 ,115
11 Højlund, Asger Christian Men han gav afkald Kolol 2007,373; Torrance,Thomas F. The Trinitarian faith: evangelical theology of the ancient Catholic Church T.& T.Clark 1995, 150f
12 "Nyheder på nært hold", Vagttårnet 15*/7 1978 s.7,7
13 it-2, s.138