Den kloge og tro træl

I Matt 24,45-47 fortæller Jesus en lignelse om “en tro og klog tjener”. Tjeneren giver Herrens folk “deres kost i rette tid”. Den lignelse er afgørende for at forstå autoriteten hos Jehovas vidner. De forstår nemlig lignelsen som en profeti om en organisation, der skal fremstå i de sidste tider.

[test]
1881
Russell identificerede den kloge træl som "every member of this body of Christ". Det er "that 'little flock' of consecrated servants who are faithfully carring out their consecration..."
1881
Den trofaste træl udgøres af den lille flok, som giver mad til den store skare. "", October and November 1881 p.5-6