1914 e.kr

Året 1914 spiller en afgørende rolle i den måde Jehovas vidner strukturerer deres teologi. I det følgende skal vi hvordan man når frem til det årstal, hvad man mente der skete der, og hvilke konsekvenser det har.

Hvorfor 1914?

Russell levede i en periode, hvor mange var optaget af spørgsmålene om de sidste tider. Den franske revolution 100 år før og den amerikanske borgerkrig fra 1861-65 var med til at skabe grobund for forventninger om Jesu snarlige komme. Hertil kom, at der i starten af det 13. århundrede udviklede sig en forståelse af Johannes Åbenbaring, hvor den blev en skabelon for kirkehistorien. Denne tradition stod stærkt på Russells tid, og har også levet videre hos syvendedagsadventisterne.

Når man kommer frem til det årstal, hænger det samme med beretninger foretaget primært på baggrund Daniels bog og Johannes åbenbaring. Man mener, at der på baggrund af Bibelens tale om de sidste tider kan skabes en periode på 2520 år. På den baggrund regner man sig frem til 1914 som et afgørende år.

Hvad skulle der ske i 1914?

Jesus taler i Luk 21,24 om at Jerusalem skal nedtrædes indtil “Hedningernes tider” er forbi. De tider mente Russell skulle ende i 1914.[1]This same Jesus shall so come in like manner, Watchtower Aug 1880 s.7 . I Åb 10,7 omtales de dage, hvor den syvende basun skal høres. De dage begyndte ifølge Russell i 1840 e.kr. og skulle slutte til 1914.[2]”Caught up in the clouds”, Watchtower Nov 1880 s.1. Siden har man ændret det, så at 1914 ikke markerer afslutningen af de sidste tider, men begyndelsen af de sidste tider.

De sidste tider

Med 1914 begynder det Bibelen kalder for de sidste tider. Siden 1919* har Gud herliggjort sit navn, sådan som Jesus bad om i Joh 12,28.[3] “Fadervor nærmer sig sin fulde opfyldelse”, Vagttårnet 15/11 1951 s.343 Når man siger 1919 frem for 1914 hænger det sammen med at man så perioden fra 1914 til 1919 som en tid, hvor Gud rensende ud i Guds organisation.

Jesus indsættes som konge

Talen i NT om at Jesus er konge knytter man til 1914. I 1914 indsatte Jehovas Jesus som sin kong i himlen. Guds rige blev oprettet, og vi lever midt i den virkelighed som Salme 2 beskriver.[4]”Jeg vil ryste alle nationer”, Vagttårnet September 2021, s.15

Satan jages ud

Jesus siger i Joh 12,31 “Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud.”. Det forstår Jehovas vidner sådan, at Jesus forudsiger, at i 1914 vil Satan blive styrtet ud af himlen. [5]For en kritik af synspunktet se her

Noter

Noter
1 This same Jesus shall so come in like manner, Watchtower Aug 1880 s.7
2 ”Caught up in the clouds”, Watchtower Nov 1880 s.1
3 “Fadervor nærmer sig sin fulde opfyldelse”, Vagttårnet 15/11 1951 s.343
4 ”Jeg vil ryste alle nationer”, Vagttårnet September 2021, s.15
5 For en kritik af synspunktet se her