2520 år

Flere steder i Jehovas vidnes litteratur støder man på en periode på 2520 år. Der er den periode, man mener, der er gået fra Jerusalems ødelæggelse til, at Jesus blev indsat som konge i himlen i 1914.  Perioden på 2520 er Jehovas vidner ikke ene om.  Men deres brug af tallet til at fiksere Jesu indsættelse i himlen i 1914 er de ene om.

Tallet forudsætning

Forudsætningerne for at nå frem til tallet er følgende: I Dan 4,13 siges der om Nebukadnezar, at “Syv tider skal gå hen over ham”. Denne profeti anser man for at have en dobbelt opfyldelse. Først handler den om Nebukadnezar, men dernæst er man det som en periode, hvor Guds rige ikke var repræsenteret på jorden. Den periode når man frem til, er på 2520 år, og regnestykket er følgende

1: Teksten taler om “7 tider”

2: I Joh Åb 11-12 tales der om 3½ tid og om 1260 dage.

3: Ud fra punkt 2 må 7 tider være 2 x 3½ tid = 2 x 1260 dage altså 2520 dage.

4: Nogle steder i Bibelen repræsenterer dage år. Det gælder for eksempel 4 Mos 14,34.

5: Det betyder, at man kan konvertere til 2520 dage til år – og dermed har man  de 2520 år.

Denne udregning er ikke unik for hverken Jehovas vidner eller Russell. I perioden fra 1823 til 1916 kan man finde en del, der arbejdere med de 2520 år. Uenighederne opstår som regel når man skal bestemme, ud fra hvilket år man skal begynde at tælle.[1]Jonsson, Carl Olof The Gentile Times Reconsidered Commentary Press 2004 60f.

Noter

Noter
1 Jonsson, Carl Olof The Gentile Times Reconsidered Commentary Press 2004 60f.