Den kloge og trofaste træl

[test]
1881
Russell identificerede den kloge træl som "every member of this body of Christ". Det er "that 'little flock' of consecrated servants who are faithfully carring out their consecration..."
1904
Lignelsen syntes at pege på en bestemt tjener, gennem hvem de andre tjenere betjenes.
1916
Russell selv var den trofaste træl
1927
Den trofaste træl udgøres nu af den lille flok og Jesus selv.
1950
En grundig gennemgang den tro tjener . Efter Jesu genkomst i 1914 kan denne lignelse endelig forstås. Den tro tjener udgøres af de 144000 salvede. Dog er der kun  en lille del af denne gruppe tilbage, kendt som "the 'anointed remnant'".
2009
Den kloge og tro træl er kun det styrende råd og de 144000. Men det styrende råd konsulterer ikke de enkelte medlemmer af de 144000 før de træffer en beslutning
2013
Den kloge og tro træl udgøres nu af det styrende råd alene.

Klik på de enkelte afsnit på tidslinjen for at få kilder