Endetidsgeografi

Begreberne Harmagedon, Gog og Magog spiller en central rolle i bevægelsens forståelse af endetiden. Gog fra Magog er den sidste store fjende mod Guds folk. Gogs slag vil ende i Harmagedonslaget.

Har-maggedon

Tanken om harmagedonkrigen har rødder tilbage til udtrykket “Har-maggedon”, der sandsynligvis betyder “meggidos bjerg”. Her spiller Åb 16 en væsentlig rolle. I Åb 16,14 ser Johannes nogle dæmoner der går ud og salmer konger til krigen på Gud den almægtiges store dag. I 16,16 hedder det, at disse konger samles “på det sted, der på hebræisk hedder Harmagedon”. I en artikel fra 2015 forklares i fire punkter, hvad der sker i denne krig: [1] "“Enden” – Hvad betyder det?", Vagttårnet 1. Maj 2015 s.3-4 s.3ff

  1. Der gøres ende på alle jordens regeringer
  2. Der gøres ende på krig, vold og uretfærdighed
  3. Der gøres ende på al religion har har svigtet Gud og mennesker
  4. Der gøres ende på alle som støtter og søger at bevare denne verdens ordning

Baggrunden for begrebet finder man i de mange slag der blev udkæmpet ved Meggido i det gamle testamente.  Det er ikke unormalt at finde en sammenkobling mellem Åb 16,15 og Meggido i det gamle testamente.[2]Se fx: Vincent, Marvin R. Word Studies in the New Testament Charles Scibner's Sons 1887 Vol 2, s.542, "Jehovas dag over verden", Vagttårnet 15. Januar 1950 s.25-28 s.26. Lord, David Nevins An … Continue reading

Til forskel fra flere kristnes forståelse af dette slag, er det ikke et slag, der skal kæmpes i Mellemøsten, men vil være verdensomspændende.

Gog fra Magog

I Åb 20,8 hører vi om “Gog og Magog”. Magog udtrykket oprindeligt et sted, men det virker som om man forstår det mere som en tilstand: “Magog beskriver på en passende måde den fornedrede tilstand, Satan og hans dæmoner befinder sig i, efter at de er kastet ud af himmelen.”.[3] "Advarselen om Gogs angreb", Vagttårnet 15. Oktober 1954 s.310, s.310 I noget af litteraturen omtales Magogs land, uden at præcisere hvad man mener. Man identificerer Gog fra Magog som Satan selv.[4] "Trofast udholdenhed i „endens tid“", Vagttårnet 1. November 1964 s.494-497, s.497, jf. "Giv agt på Guds profetiske ord om vor tid", Vagttårnet 1. Julki 1984 s.15-20 s.19 Her er der sket en udvikling. I bogen “The finished mystery”  defineres Gog og Magog som at Gog er “Natural Israelites” og Magog er dem som i evangeliet tidsalder “were nomanial Spiritaul Israelittes”.[5]Russell, C.T., Woodworth, C.J, Fisher George H. The Finished Mystery Peoples Pulpit Association, Brooklym, N.Y., U.S.A 1918 s.408

I de sidste årtier er man begyndt at definere Gog fra Magog som “en koalition af nationer,” Se fx: [6] "Lykkelige er de der er trofaste mod Den Allerhøjeste", Vagttårnet 10 2022 s.12-17 s.17

 

Nordens og Sydens konger

I Daniel 11 får Daniel et syn, hvor han ser en krig mellem norden og sydens konger. Der er en relativ stor enighed om, at dele af synet handler om geopolitiske kampe i det 3. og 2. århundrede før Kristus.[7]For en gennemgang se: Steinmann, Andrew E. Daniel (Concordia Commentary) Concordia Publishing House 2008,518ff Men hvordan hænger det sammen med nutiden? Her gør man brug af tanken om gentagne opfyldelser. Men fra det andet århundrede og ferm til det nittende århundred var kirken stort set fortrængt fra jorden, så der var der ikke noget Guds folk at forfølge (Dan 10,14). Det betyder, at profetien først opfyldes efter at Russell genfandt den sande tro. [8]I 2020 formulerer man det som at “Fra da af og indtil slutningen af det 19. århundrede havde Gud ikke nogen organiseret gruppe af tjenere på jorden. Den falske kristendom trivedes som ukrudt … Continue reading

 

Noter

Noter
1 "“Enden” – Hvad betyder det?", Vagttårnet 1. Maj 2015 s.3-4 s.3ff
2 Se fx: Vincent, Marvin R. Word Studies in the New Testament Charles Scibner's Sons 1887 Vol 2, s.542, "Jehovas dag over verden", Vagttårnet 15. Januar 1950 s.25-28 s.26. Lord, David Nevins An Exposition of the Apocalypse Harper & Brothers, Publishers 1847 s.490 nævner Meggido som en mulig baggrund for Åb 16.
3 "Advarselen om Gogs angreb", Vagttårnet 15. Oktober 1954 s.310, s.310
4 "Trofast udholdenhed i „endens tid“", Vagttårnet 1. November 1964 s.494-497, s.497, jf. "Giv agt på Guds profetiske ord om vor tid", Vagttårnet 1. Julki 1984 s.15-20 s.19
5 Russell, C.T., Woodworth, C.J, Fisher George H. The Finished Mystery Peoples Pulpit Association, Brooklym, N.Y., U.S.A 1918 s.408
6 "Lykkelige er de der er trofaste mod Den Allerhøjeste", Vagttårnet 10 2022 s.12-17 s.17
7 For en gennemgang se: Steinmann, Andrew E. Daniel (Concordia Commentary) Concordia Publishing House 2008,518ff
8 I 2020 formulerer man det som at “Fra da af og indtil slutningen af det 19. århundrede havde Gud ikke nogen organiseret gruppe af tjenere på jorden. Den falske kristendom trivedes som ukrudt og skjulte de sande kristnes identitet. (Matt. 13:36-43) Hvorfor er det et vigtigt faktum? Fordi det viser at Nordens konge og Sydens konge ikke kan være nogen af de herskere eller riger der havde magten fra det 2. århundrede til anden halvdel af det 19. århundrede. Der fandtes ingen organiseret gruppe af tjenere for Gud som de kunne angribe” "“Nordens konge” i endens tid", Vagttårnet Maj 2020 s.2-6 s,3.