Joh 3,16

Bevægelsens bibeloversættelse – New World Translation – adskillder sig  på nogle punkter fra klassisk bibeloversættelse. Her er vi på nogle af dem

New World Translation

Dansk oversættelse 92

Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte Søn for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men få evigt liv
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Umiddelbart er der ikke den store forskel på de to vers. Forståelsen af verset har hos Jehovas vidner gennemgået en voldsom udvikling. Går man tilbage til 1950erne så forstod man “verden” som “Den nye retfærdighens verden”. (1954 1955). I 1956 udgiver man artikel “De tre verdner”. Med udagnsgpunkt i konstateringen af, at Johannes skriver, at vi ikke skal elske verden, ej heller det der er i verden (1 Joh 2,15) og at Jesus samtidig siger at Gud elskede verden (Joh 3,16) rejses spørsgmålet: Vil Gud sige os, at vi ikke skal elske det han elsker? Her svarer man ved at skelne mellem “verden” i forskellige betydninger: En er verden i betydningen den nuværende verden og en anden er den fremtidige verden.

Den fremtidige verden?

I en artikel fra 1955 [1]"Guds kærlighed — menneskers redning under tidens krise", Vagttårnet 15. Marts 1955 s.91-97 s.97 hvilket følges op "Død for den gamle verden, levende for den nye verden", Vagttårnet 1. … Continue reading gør man den nye fremtidige verden til genstand for Guds kærlighed. I 1959 er der en artikel, som ikke er helt entydig. I begyndelsen af artiklen syntes “verden” at være alle mennesker, men så konstateres det, at flertallet i verden afviser Gud, hvilket får som konsekvens, at “den „verden“ som Gud elskede og som han sendte sin søn til, ikke for at dømme, men for at frelse, er menneskeverdenen på jorden som den repræsenteres af dem der bryder med den verdslige, organiserede menneskehed og som udøver tro på Guds gave,”

Hele verden?

I en artikel fra 1959 hedder det, at Gud elskede hele verden men, at “Det betød imidlertid ikke at alle verdens organiserede mennesker ville reagere over for denne kærlighed, komme ind under Guds kærlighed, og vise sig værdige til den”.[2] "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet 1. Juni 1959 s.261-264 s.263. Videre hedder det så i samme artikel: “Fra at være en almen kærlighed til denne menneskeverden bliver Jehovas kærlighed således en specifik kærlighed til dem som udøver tro på hans søn, elsker hans søn, og kommer i samhørighed med denne”. [3] "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet 1. Juni 1959 s.261-264 s.263.

Det interessante er så, at i studienoterne fra bevægelsens seneste studiebibel (2018?) hedder det: “. I denne sammenhæng refererer kosmos til hele verden af mennesker der kan løskøbes, og som i Joh 1:29 beskrives som værende skyldig i “synd”, dvs. synden der er nedarvet fra Adam”. Her sker der altså en udvidelse af begrebet verden.

 

Noter

Noter
1 "Guds kærlighed — menneskers redning under tidens krise", Vagttårnet 15. Marts 1955 s.91-97 s.97 hvilket følges op "Død for den gamle verden, levende for den nye verden", Vagttårnet 1. Oktober 1957 s.297-298 s.298. I "Guds kærlighed — menneskers redning under tidens krise" siges at “Det var dem, der skal udgøre den nye verden, Gud elskede så højt, at han var villig til at sende sin elskede søn til jorden for at dø offerdøden”
2 "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet 1. Juni 1959 s.261-264 s.263.
3 "Spørgsmål fra læserne", Vagttårnet 1. Juni 1959 s.261-264 s.263