Myndighederne og Rom 13

Forholdet til myndighederne har været noget omskifteligt hos Jehovas vidner. Det har også påvirket deres bibellæsning, hvor specielt forståelsen af Rom 13 har varieret.

Russell

C.T. Russell havde et klassisk syn på Rom 13,1ff, hvor myndighederne forstås som de jordiske samfundsmæssige myndigheder.  Han henviste også til Apg 4,19 og 5,29.

Rutherford

Synet på Romerbrevet kapitel 13 ændrer sig i 1929. Her forstås de højere myndigheder om menighedens ledelse.

I 1919 vedtog USA en begrænsning af alkohol. I nogle stater blev det forbudt at eje alkohol. Forbuddet blev ophævet i 1933.[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States#Alcohol_consumptionDet vendte Rutherford sig kraftigt imod som en indskrænkning af personlig frihed.

Satans organisation

I første del af 20erne udviklede Rutherford begrebet “Satans organisation”. Det refererede til en antaget konspiration mellem politik, handel og religion. I bogen Deliverence fra 1926 skelner han mellem den politiske og kirkelige fløj af satans synlige organisation. Samtidig opererer Rutherford med “The righteous organization”. Overfor det står “The Devil’s organization”, som både er synlig og usynlig. [2]Rutherford, J.F Deliverance Watchtower Bible Association 1926 s.37 og 45 

Ændringen i 1929 betød blandt andet, at man ikke behøvede at følge loven om alkoholbegrænsning, fordi man anså det som et samvittighedsspørgsmål [3]w29 p.121

Tilbage til Russell

I 1962 vender man tilbage til det oprindelige synspunkt. I 1996 forklarer man skiftet i 1929 som en reaktion på, at flere stater begynder at “forbyde noget af det som Gud påbyder, eller påbyde noget af det som Guds love forbyder”.  Når man så i 1962 går tilbage til det oprindelige synspunkt sker det i forlængelse af bibelstudier, foretaget i forbindelse med bevægelsens nye bibeloversættelse. [4] "Gud og kejseren", Vagttårnet 1*/5 1996 s.13

[test]
1886
De højere myndigheder er de jordiske myndigheder. The Plan of the Ages 1886
1918
Rutherford og 7 andre ledere fra vagttårnet dømmes fængsles for at tilskynde til oprør. Ifølge dommeren var de mere farlige end en division af den tyske hær.
1929
De højere myndigheder i Rom 13,1 forstås som Gud og Kristus. Ændringen indgår i det fremvoksende billede af de jordiske myndigheder som dæmoniske.
1962
De højere myndigheder er joriske myndigheder - dermed vender man tilbage til synspunktet fra 1886

Klik på de enkelte afsnit på tidslinjen for at få kilder

Noter

Noter
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States#Alcohol_consumption
2 Rutherford, J.F Deliverance Watchtower Bible Association 1926 s.37 og 45
3 w29 p.121
4 "Gud og kejseren", Vagttårnet 1*/5 1996 s.13